Biblia: NE ITÉLJ!!!

Szeretettel várunk!

bibliakör network.hu. és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 426 fő
 • Képek - 1381 db
 • Videók - 1902 db
 • Blogbejegyzések - 6467 db
 • Fórumtémák - 38 db
 • Linkek - 91 db

Üdvözlettel,
Szél Terézia Teri
BIBLIA ÜZENETE vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel várunk!

bibliakör network.hu. és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 426 fő
 • Képek - 1381 db
 • Videók - 1902 db
 • Blogbejegyzések - 6467 db
 • Fórumtémák - 38 db
 • Linkek - 91 db

Üdvözlettel,
Szél Terézia Teri
BIBLIA ÜZENETE vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel várunk!

bibliakör network.hu. és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 426 fő
 • Képek - 1381 db
 • Videók - 1902 db
 • Blogbejegyzések - 6467 db
 • Fórumtémák - 38 db
 • Linkek - 91 db

Üdvözlettel,
Szél Terézia Teri
BIBLIA ÜZENETE vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel várunk!

bibliakör network.hu. és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 426 fő
 • Képek - 1381 db
 • Videók - 1902 db
 • Blogbejegyzések - 6467 db
 • Fórumtémák - 38 db
 • Linkek - 91 db

Üdvözlettel,
Szél Terézia Teri
BIBLIA ÜZENETE vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

Azért

  nincs ment­ség szá­mod­ra, ó, em­ber, bár­ki légy, aki ítél­ke­zel, mert ami­ben a má­si­kat meg­íté­led, ab­ban ön­ma­ga­dat íté­led el, hi­szen ugyan­azo­kat te­szed te is, aki ítél­ke­zel.

 

Tud­juk, hogy az Is­ten íté­le­te igaz­ság sze­rint van azo­kon, akik ilye­ne­ket cse­lek­sze­nek.

Vagy azt gon­do­lod, ó, em­ber, aki el­íté­led azo­kat, akik ilye­ne­ket tesz­nek, hol­ott ma­gad is azo­kat cse­lek­szed, hogy te el­ke­rü­löd Is­ten íté­le­tét?

Avagy meg­ve­ted az ő jó­sá­gá­nak, el­né­zé­sé­nek és tü­rel­mé­nek gaz­dag­sá­gát, és nem ér­ted, hogy Is­ten jó­sá­ga té­ged meg­té­rés­re in­dít?

De te ko­nok­sá­god és meg nem tért szí­ved sze­rint gyűj­tesz ma­gad­nak ha­ra­got a ha­rag nap­já­ra, ami­kor Is­ten igaz­sá­gos íté­le­te nyil­ván­va­ló lesz,

aki meg­fi­zet min­den­ki­nek az ő cse­le­ke­de­tei sze­rint:

azok­nak, akik a jó cse­le­ke­det­ben való áll­ha­ta­tos­ság­gal di­cső­sé­get, tisz­tes­sé­get és hal­ha­tat­lan­sá­got ke­res­nek, örök éle­tet ad,

de a vi­szály­ko­dók­nak, akik nem en­ge­del­mes­ked­nek az igaz­ság­nak, ha­nem a ha­mis­ság­nak en­ged­nek, bosszú­ál­lás­sal és ha­rag­gal.

Nyo­mo­rú­ság­ban és gyöt­re­lem­ben lesz ré­sze min­den go­noszt cse­lek­vő em­ber lel­ké­nek, zsi­dó­nak elő­ször, de gö­rög­nek is;

ámde di­cső­ség, tisz­tes­ség és bé­kes­ség il­let min­den jót cse­lek­vőt, zsi­dót elő­ször, de gö­rö­göt is,

mert Is­ten nem sze­mély­vá­lo­ga­tó.

Mert akik tör­vény nél­kül vét­kez­tek, tör­vény nél­kül vesz­nek is el, és akik a tör­vény alatt vét­kez­tek, a tör­vény alap­ján ítél­tet­nek el.

Mert nem azok iga­zak Is­ten előtt, akik a tör­vényt hall­gat­ják, ha­nem azok iga­zul­nak meg, akik a tör­vényt meg­tart­ják.

Mert ami­kor a po­gá­nyok, akik­nek nin­csen tör­vé­nyük, ter­mé­szet sze­rint a tör­vény dol­ga­it cse­lek­szik, ak­kor ők, tör­vé­nyük nem lé­vén, ön­ma­guk­nak tör­vé­nyük,

je­lez­ve, hogy a tör­vény cse­le­ke­de­te be van írva a szí­vük­be; lel­ki­is­me­re­tük és egy­mást köl­csö­nö­sen vá­do­ló vagy men­te­ge­tő gon­do­la­ta­ik is er­ről ta­nús­kod­nak majd

azon a na­pon, ame­lyen Is­ten meg­íté­li az em­be­rek tit­ka­it az én evan­gé­li­u­mom sze­rint a Jé­zus Krisz­tus ál­tal.

De te zsi­dó­nak ne­vez­tetsz, a tör­vény­re tá­masz­kodsz, és Is­ten­nel di­csek­szel,

és is­me­red az ő aka­ra­tát, és meg tu­dod ítél­ni, mi a he­lyes, mert a tör­vény­ből meg­ta­nul­tad.

Meg vagy győ­ződ­ve ar­ról, hogy te a va­kok ve­ze­tő­je, a sö­tét­ben já­rók vi­lá­gos­sá­ga,

a bal­ga­ta­gok ne­ve­lő­je és a kis­ko­rú­ak ta­ní­tó­ja vagy, mert tied a tör­vény­ben tes­tet öl­tött is­me­ret és igaz­ság.

Ha te­hát mást ta­ní­tasz, ön­ma­ga­dat nem ta­ní­tod? Aki azt hir­de­ted, hogy ne lopj, lopsz-e?

Aki azt mon­dod, ne pa­ráz­nál­kod­jál, pa­ráz­nál­kodsz-e? Aki utá­lod a bál­vá­nyo­kat, temp­lom­rab­ló vagy-e?

Aki a tör­vénnyel di­csek­szel, a tör­vény meg­sze­gé­sé­vel Is­tent gya­lá­zod-e?

Úgy, amint meg van írva: Mi­at­ta­tok ká­ro­mol­ják Is­ten ne­vét a po­gá­nyok kö­zött.

Mert hasz­nál ugyan a kö­rül­me­tél­ke­dés, ha a tör­vényt meg­tar­tod, de ha a tör­vényt meg­sze­ged, kö­rül­me­tél­ke­dé­sed kö­rül­me­té­let­len­ség­gé lett.

Ha pe­dig a kö­rül­me­té­let­len meg­tart­ja a tör­vény pa­ran­cso­la­ta­it, kö­rül­me­té­let­len­sé­gét nem­de kö­rül­me­tél­ke­dé­sül szá­mít­ják be neki?

És a ter­mé­szet­től fog­va kö­rül­me­té­let­len em­ber, ha a tör­vényt meg­tart­ja, meg­ítél té­ged, aki az Írás és a kö­rül­me­tél­ke­dés el­le­né­re tör­vény­sze­gő vagy.

Mert nem az a zsi­dó, aki kül­ső lát­szat­ra az, és a kö­rül­me­té­lés sem az, ami a tes­ten kül­ső­kép­pen lát­szik,

ha­nem az a zsi­dó, aki bel­ső­kép­pen az, és szí­vé­nek a Lé­lek ál­tal tör­té­nő, nem betű sze­rin­ti kö­rül­me­té­lé­se az iga­zi kö­rül­me­tél­ke­dés, amely­nek di­csé­re­te nem em­be­rek­től, ha­nem Is­ten­től van. (Róm 2: 1-29)

Címkék: szél terézia teri

 

Kommentáld!

Ez egy válasz üzenetére.

mégsem

Hozzászólások

Ez történt a közösségben:

Szél Terézia Teri 1 napja új blogbejegyzést írt: A LÉLEK BÉKÉT ÉS ÖRÖMÖT HOZ

Szél Terézia Teri írta 1 napja a(z) ISTEN IGÉI: Minden napra! fórumtémában:

ÁTKELÉS A JORDÁNON "Felkelt azért Józsué jó ...

Szél Terézia Teri 2 napja új képet töltött fel:

Kedves_erzsike_sok_boldog_nevnapot_kivanunk_szeretettel_2109550_8200_s

Sályi Tiborné Erzsike 3 napja új blogbejegyzést írt: Napi Ige és Gondolat.

Sályi Tiborné Erzsike 4 napja új blogbejegyzést írt: Napi Ige és Gondolat.

Szél Terézia Teri írta 4 napja a(z) ISTEN IGÉI: Minden napra! fórumtémában:

TEKINTEK RÁD "És monda Lót nékik: Ne, oh Uram...

Szél Terézia Teri 4 napja új videót töltött fel:

Sályi Tiborné Erzsike 5 napja új blogbejegyzést írt: Napi Ige és Gondolat.

Sályi Tiborné Erzsike 6 napja új blogbejegyzést írt: Napi Ige és Gondolat.

Szólj hozzá te is!

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu