Biblia: MI A BIBLIA ÉS MIÉRT ADATOTT AZ EMBERNEK.?

Szeretettel várunk!

bibliakör network.hu. és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 425 fő
 • Képek - 1381 db
 • Videók - 1903 db
 • Blogbejegyzések - 6499 db
 • Fórumtémák - 38 db
 • Linkek - 92 db

Üdvözlettel,
Szél Terézia Teri
BIBLIA ÜZENETE vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel várunk!

bibliakör network.hu. és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 425 fő
 • Képek - 1381 db
 • Videók - 1903 db
 • Blogbejegyzések - 6499 db
 • Fórumtémák - 38 db
 • Linkek - 92 db

Üdvözlettel,
Szél Terézia Teri
BIBLIA ÜZENETE vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel várunk!

bibliakör network.hu. és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 425 fő
 • Képek - 1381 db
 • Videók - 1903 db
 • Blogbejegyzések - 6499 db
 • Fórumtémák - 38 db
 • Linkek - 92 db

Üdvözlettel,
Szél Terézia Teri
BIBLIA ÜZENETE vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel várunk!

bibliakör network.hu. és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 425 fő
 • Képek - 1381 db
 • Videók - 1903 db
 • Blogbejegyzések - 6499 db
 • Fórumtémák - 38 db
 • Linkek - 92 db

Üdvözlettel,
Szél Terézia Teri
BIBLIA ÜZENETE vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

Biblia a legfontosabb, és legteljesebb kijelentés, amit Isten
az embernek adott. Isten rajta keresztül kijelenti, mit kell
Atudnunk Róla, mint T eremtõrõl, Jézus Krisztusról, mint
Megváltóról, és az üdvösség legfontosabb igazságáról. Üdvösségünk
Isten és küldötte, Jézus Krisztus megismerésétõl függ (János 17,3),
valamint azoknak az igazságoknak ismeretétõl, és elfogadásától,
amelyeket Isten a Bibliában kinyilatkoztatott.
A. ABiblia egysége és lényege
1.  ABiblia Krisztus idejében Mózes és a próféták könyveit, valamint a
Zsoltárokat foglalta magában
„És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor
még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, a mik megírattak a
Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felõlem. Akkor
megnyilatkoztatá az õ elméjüket, hogy értsék az írásokat.” Lukács 24,44-45.
2.  Az apostolok írásai is a Biblia részeként voltak elismerve
Péter apostol a Biblia részeként említi Pál apostol leveleit (2Péter 3,15-16).Ugyanez érvényes a többi apostol írásaira is.
Az Ó- és Újszövetség között teljes összhang uralkodik. Az Ószövetség
tulajdonképpen alapja az Újszövetségnek.  Az Újszövetség írói gyakran idézik
az ószövetségi írásokat. Ez azt bizonyítja, hogy a Biblia mindkét része
egyaránt fontos. Mind a kettõ Isten szava hitünk és életünk alapja.
B. ABiblia eredete
1. Habára Bibliát emberek a próféták és az apostolok írták, mégis
Istentõl adatott, mert az isteni ihletés eredménye
„Ateljes írás Istentõl ihletett…” 2Timótheus 3,16.
2. Isten a Szentlélek által nyilatkoztatta ki rendkívüli üzenetét az
embereknek
„Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a
Szent Lélektõl indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.”2Péter 1, 21.
Mi a Biblia és miért adatott?
1
Isten embereket választott ki, akiket Szentlelkével ihletett és
kinyilatkoztatta nekik a megváltással és az emberiséggel kapcsolatos tervét.
Isten ihlette gondolataikat, õk pedig azt saját szavaikkal fejezték ki.  Akapott
kinyilatkoztatást ezután lejegyezték és közölték embertársaikkal.
ABiblia írói különbözõ vidékekrõl, idõbõl származtak, különbözõ
képességû, életkorú, rendû és rangú emberek voltak: királyok, államférfiak,
papok, pásztorok, halászok, vámszedõk, stb. Ez a könyv mégis egy egységes
egészet alkot. Ugyanaz a Lélek ihlette, ugyanaz a hang szólal meg belõle, ami
rendkívüli módon igazolja Isten eredetét.
ABibliát mintegy 40 ember írta 1600 éven át. Krisztus elõtt 1500 körül
írta Mózes a Biblia legrégebbi könyveit, az utolsó könyvet pedig János apostol
írta Krisztus után a századforduló környékén.
Ahagyományt nem lehet egyenlõ rangra tenni a Bibliával.  Ahagyomány
ugyanis nem szemtanúktól és nem azoktól származik, akik hallgatták Jézus
tanítását, mint ahogy az Újszövetség írói, és nem az isteni ihletés gyümölcsei.
Emellett a hagyomány igen gyakran nem egyezik meg a Biblia tanításával
Isten írott szavával , ezért nem lehet hitünk alapja.
C. ABiblia célja
1.  ABiblia ismerete hasznos a jelen és az eljövendõ életünkre nézve
„És hogy gyermekségedtõl fogva tudod a szent írásokat, melyek téged
bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. Ateljes írás
Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésr e, a megjobbításra, az
igazságban való nevelésr e, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó
cselekedetre felkészített.” 2Timótheus 3,15-17(Ld. Róma 15,4).
Atanításra  ABiblia a tökéletes keresztényi élet szabályait tartalmazza.
Elénk tárja minden kötelességünket Isten és ember iránt.
AfeddésreRámutat minden bennünk levõ bûnre.
Amegjobbításra  ABiblia nem csak fedd, hanem meg is jobbít, nemesít
bennünket. Megmutatja a helyes utat, és erõt is ad hozzá, hogy azon járjunk.
„Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” Zsoltárok
1 19,1 1 (Ld. Zsidók 4,12; Róma 10,17).
Az igazságban való nevelésre  Ahogy a gyermeket tanítjuk, hogy
megértse társai iránti kötelezettségeinek alapelvét, úgy találja meg a
keresztény a Bibliában azokat az alapelveket, amelyek segítenek neki tökéletes
emberré válni, minden jó cselekedetre felkészítve õt (2T imótheus 3,17).
2.  ABiblia világosság
Asötétségben megmutatja a helyes utat és megvilágítja azt. „Az én
lábamnak szövétneke a te Igéd, és ösvényemnek világossága.” Zsoltárok
1 19,105(Ld. Ésaiás 60,2).
2
Biblia ABC
„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha
figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekr e, míg nappal virrad, és
hajnalcsillag kél fel szívetekben.”2Péter 1,19.(Ld. 2Péter 1,16; Jelenések
22,16).
3. Megismertet bennünket Krisztussal, a Biblia központi személyével
„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök
életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam.” János 5,39.
D. ABiblia megértése
1.  ABibliát naponta, imával tanulmányozzuk
„Ezek pedig nemesebb lelkûek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint
kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy
vannak-é ezek.” ApCsel 17,11.
2.  ABiblia megértéséhez a Szentlélek segítségére van szükségünk
„Nekünk azonban az Isten kijelentette az õ Lelke által: mert a Lélek
mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is… Mi pedig nem e világnak
lelkét vettük, hanem az Istenbõl való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket
Isten ajándékozott nékünk.” 1Korinthus 2,10.12.
ASzentlélek, a Szentháromság harmadik személye, az Isten igazságainak
egyetlen eredményes T anítója. Jézus kijelentette: „Ama vigasztaló pedig, a
Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd
titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.” János
14,26.
3.  ABiblia tanulmányozásában segíthetnek Istennek hû emberei,
akiket Isten küld akaratának hirdetésére, és arra, hogy megtanítsák az
embereket, hogyan élhetnek Isten szavával összhangban
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén
õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván õket, hogy
megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig. Ámen!” Máté 28,19-20(Ld. ApCsel 8,20-36).
Jézus parancsa kiemeli a tanulmányozás szükségességét.  Az értelem
határozott megfeszítése nélkül ugyanis nem érthetjük meg Isten
kinyilatkoztatott akaratát, nem élhetünk igazi keresztény életet és lelkileg nem
növekedhetünk.  Az evangélium fontos igazságainak komoly tanulmányozása
nélkül nem lehet igazi lelki életet élni. Csak azok, akik a Bibliát életük
szabályaként fogadták el, és akik Isten törvényével összhangban élnek,
taníthatnak másokat Isten szavának igazságaira.
3
Mi a Biblia és miért adatott?
E. ASzentlélek tanulmányozásra vezérlõ szerepe
1.  ABiblia tanulmányozása elõtt imádkozunk a Szentlélek segítségéért
„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni,
mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, a kik tõle
kérik.” Lukács 11,13.
Isten imáinkra válaszként Szentlelkét adja. Kérjük és megkapjuk.
2.  ASzentlelket akkorkaphatjuk meg, ha készségesen alárendeljük
magunkat neki
„És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felõl, és a Szentlélek is, kit
Isten adott azoknak, a kik néki engednek.” ApCsel 5,32.
ASzentlélek nem csak az apostoloknak lett megígérve, hanem
mindazoknak, akik õszintén szeretik, és hallgatnak rá (János 7,17).  Az Isten
iránti helyes viszonyulás alapköve az engedelmesség.  Az angyalok szeretetbõl
és nem félelembõl engedelmeskednek Istennek. Ugyanilyen szófogadást vár el
tõlünk is.
F . Isten Szavának jellemzõje
1.  ABiblián keresztül Isten beszél
„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben szólott nékünk Fia által.” Zsidók 1,1.
Jézus Krisztus, a Biblia és Isten Lelke a mi vezetõnk. Boldog tudat az,
hogy a Biblián keresztül maga Isten szól hozzánk. Istentõl kapott levél az,
amellyel vezetni szeretne bennünket a jobb és boldogabb élet felé.
2. Isten szava újjászülhet és Krisztus képmására változtathat
bennünket
„Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, a mely él és megmarad örökké.” 1Péter 1,23.
Isten szavában erõ rejlik, amely új életet ad. Emberek ezreinek életét
megerõsítette a kísértésekkel szemben, és nemes vágyakkal töltötte meg
bensõjüket. Ez az erõ Önnek is rendelkezésére áll. Ha elfogadja, Jézus igaz
követõjévé teszi Önt. Mert maga Jézus mondta: „Monda azért Jézus a benne
hívõ zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én
tanítványaim vagytok; és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká
tesz titeket.”János 8,31-32(Ld. János 1 1,28)

Címkék:

 

Kommentáld!

Ez egy válasz üzenetére.

mégsem

Hozzászólások

Ez történt a közösségben:

Szél Terézia Teri írta 2 órája a(z) ISTEN IGÉI: Minden napra! fórumtémában:

ERõS ALAP "Halld meg Jósua, te fõpap: Ímé, bizony ...

Szél Terézia Teri 2 órája új blogbejegyzést írt: TŰZBŐL KIKAPOTT ÜSZÖG

Sályi Tiborné Erzsike 5 órája új blogbejegyzést írt: Napi Ige és Gondolat.

Sályi Tiborné Erzsike 1 napja új blogbejegyzést írt: Napi Ige és Gondolat.

Sályi Tiborné Erzsike 2 napja új blogbejegyzést írt: Napi Ige és Gondolat.

Sályi Tiborné Erzsike 3 napja új blogbejegyzést írt: Napi Ige és Gondolat.

Sályi Tiborné Erzsike 4 napja új blogbejegyzést írt: Napi Ige és Gondolat.

Szél Terézia Teri írta 4 napja a(z) ISTEN IGÉI: Minden napra! fórumtémában:

A KÜLDÖTT "Azután megmutatta nekem Jósuát, a ...

Sályi Tiborné Erzsike 5 napja új blogbejegyzést írt: Napi Ige és Gondolat.

Szólj hozzá te is!

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu